Garantija

MATO BALDAI suteikia 24 mėn. kokybės garantiją*. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo pirkėjui dienos. 

         *Juridiniams asmenims garantija negalioja.

Garantijos galiojimo sąlygos:

 • garantinis aptarnavimas suteikiamas tik pateikus Pirkimo-Pardavimo sutartį ir gamintojo baldų etikečių nuotraukas.
 • surenkant gaminį pirkėjas laikosi prie gaminio pridėtos surinkimo instrukcijos;
 • gaminys buvo naudojamas pagal paskirtį;
 • garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės ir prekės transportavimo pardavėjo transportu

Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, pirkėjas turi teisę reikalauti iš Pardavėjo vieno iš šių punktų:

 • nemokamai pašalinti prekės trūkumus (pataisyti prekę). Mes įsipareigojame atsiradusį gamybos defektą pašalinti per 60-90 darbo dienų nuo pretenzijos užregistravimo įmonėje;
 • nemokamai pakeisti prekę tinkamos kokybės preke;
 • atitinkamai sumažinti kainą;
 • vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą sumą (jeigu prekės defektas nėra mažareikšmis).

Pirkėjas praranda teisę į nemokamą garantinį aptarnavimą šiais atvejais:

 • nesilaikė eksploatacijos ir priežiūros taisyklių, naudojo baldą verslo tikslais;
 • pristatymo – atsiėmimo metu pažeidė pakuotę;
 • baldai natūraliai nusidėvėjo;
 • nesilaikė instrukcijos surenkant baldus (t.y naudojo netinkamus įrankius, tvirtino detales, per protingą terminą nepranešė Pardavėjui apie komplektiškumo trūkumus);
 • transportavo ne tam skirtu transportu.

Natūralios odos ir/ar natūralaus medžio tekstūros atspalvio nevienodumai nelaikomi prekių kokybės trūkumu.

Dėl ekrano savybių, naudojamo apšvietimo ir kitų techninių priežasčių nuotraukoje matomas baldų atspalvis ir atspalvis realybėje gali skirtis.

Apie pastebėtą defektą baldo naudojimo metu prašome  pranešti el. paštu [email protected]. Atsiųskite raštišką pretenziją ir defektuoto baldo foto nuotrauką, kur aiškiai matytųsi pažeidimas, gamintojo baldų etikečių nuotraukas ir Pirkimo-pardavimo sutartį. Pardavėjas per 7 darbo dienas informuos Pirkėją sutartyje nurodytu elektroniniu paštu (arba telefonu) apie atvykimą dėl baldų apžiūros akto surašymo.

Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis LR Civilinio kodekso nuostatomis: 6.22810 straipsnį "Vartotojų teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties" bei Civilinio kodekso 6.363 nuostatoms "Terminai reikalavimams dėl parduotų daiktų trūkumų pareikšti". Taip pat Mažmeninės prekybos taisyklės, patvirtintos 2001-06-11 Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-22 nutarimo Nr. 738 redakcija).

Prašymą/skundą dėl www.matobaldai.lt e. parduotuvėje įsigytos prekės, galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. [email protected], tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/ .